Plarad

Systemy połączeń śrubowych i usługi dla przemysłów energetycznych

Kraftwerk am Wasser

Oferujemy optymalne rozwiązania

Optymalne rozwiązania marki Plarad oznaczają nie tylko rozwój i produkcję standardowych narzędzi do połączeń śrubowych, lecz także specjalne wykonania spełniające każde wymaganie klienta. Zarówno w elektrowni jak i w budowie turbin niezawodne narzędzia do wykonywania połączeń śrubowych marki Plarad znajdują zastosowanie na całym świecie.

Narzędzia do połączeń śrubowych obracające się lub ciągnące — nie ma problemu dla marki Plarad!

Produkujemy obydwie wersje narzędzi do połączeń śrubowych wyłącznie w Niemczech i dostarczamy je na cały świat. Także tutaj serwis i usługi odgrywają u nas wielką rolę – na całym świecie!